W naszym gabinecie stawiamy na nowoczesne rozwiązania, dzięki którym leczenie jest jeszcze bardziej komfortowe i precyzyjne.

Metody implantologiczne z wykorzystaniem SIMPLANT to przede wszystkim bezpieczne planowanie i wprowadzenie implantów  jak również skrócenie czasu wykonania zabiegu i pracy protetycznej.

  • Precyzyjne wprowadzenie implantu
  • Kompatybilny z 10 000 implantami ponad 100 marek
  • 3D

Kompleksowe narzędzie komunikacji 3D pomiędzy członkami zespołu implanto-protetycznego i pacjentem – ułatwia uzyskanie akceptacji przypadku i usprawnia pracę zespołową.]

Połączenie badania CBCT z planem leczenia implanto-protetycznego w SIMPLANT, umożliwia stworzenie precyzyjnego, indywidualnego stereolitograficznego szablonu chirurgicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaplanowany zabieg chirurgiczny pozwala osiągnąć pożądany efekt funkcjonalny i estetyczny, a sam zabieg oraz jego efekt są bardziej przewidywalne dla implantologa i Pacjenta.

Szablony chirurgiczne SIMPLANT nadają diagnostyce nowy wymiar. Indywidualne szablony chirurgiczne umożliwiają precyzyjnie przeniesienie planowanej implantacji na faktyczny zabieg.

Dzięki szablonowi SIMPLANT oraz uniwersalnie zaprojektowanym instrumentom istnieje możliwość przeprowadzenia chirurgii wspomaganej komputerowo w sposób bezpieczny i precyzyjny.

Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu SimPlant:

  • większe bezpieczeństwo dla pacjenta,
  • skrócenie czasu zabiegu,
  • precyzyjne pozycjonowanie implantów,
  • możliwość uniknięcia konieczności przeszczepu kości oraz dodatkowych kosztów, dzięki dokładnemu zaplanowaniu leczenia.