Czy implanty można zastosować u każdego? W jakich sytuacjach implanty nie są wskazane bezwzględnie?

Implanty to rozwiązanie pozwalające na uzupełnienie zarówno pojedynczych braków międzyzębowych jak i sytuacji bezzębia szczęki czy żuchwy. Są niewątpliwie ułatwieniem dla osób nietolerujących konwencjonalnych ruchomych protez zębowych,czy w przypadku konieczności szlifowania zębów,  a także są proponowane przy braku zawiązków zębów stałych.

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić by móc zostać wstępnie zakwalifikowanym do zabiegu implantacji. Pacjent jest  osobą dorosłą z zakończonym rozwojem kostnym, który przebiega u każdego indywidualnie; średnio w 18 lat -21 lat.

Ogólny stan zdrowia Pacjenta jest jednym z najważniejszych  kryteriów kwalifikacji i musi być oceniany indywidualnie.

Przeciwwskazania ogólne do zabiegu implantacji   :

  • pacjenci w trakcie leczenia osteoporozy lekami z grupy bifosfonianów
  • z zaawansowaną chorobą przyzębia w aktywnej fazie choroby
  • po przebytych chorobach nowotworowych bądź innych osłabiających układ odpornościowy, w trakcie radioterapii okolicy głowy i szyi
  • z chorobami krwi
  • z chorobami psychicznymi
  • osoby z zespołem AIDS
  • osoby z nieustabilizowaną/ nieleczoną cukrzycą
  • niedostateczną higieną jamy ustnej w trakcie ciąży

Pacjenci z zanikiem  wyrostka kostnego, braku miejsca dla wszczepu czy nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej wstępnie kwalifikowani  są do zabiegów regeneracyjnych kości lub tkanek miękkich.

Czy mogą wystąpić powikłania, ból?

Zabiegi wszczepienia implantów dentystycznych cechują się wysokim odsetkiem powodzeń w granicach 93-95 %. Powikłania  implantologiczne zdarzają się rzadko, ale ponieważ jest to zabieg chirurgiczny, możliwe jest pojawienie się w ciągu kilku dni po zabiegu dolegliwości takich jak : ból, obrzęk, zasinienie otaczających tkanek, natomiast wewnątrzustnie krwiak a nawet lekkie krwawienie czy stan podgorączkowy .

Reakcje te są indywidualne, a ich nasilenie zależy  od rozległości zabiegu. Może wystąpić uczucie nadwrażliwości po odejściu znieczulenia, nieprzyjemność spowodowana ciałem obcym w jamie ustnej czy dyskomfort z powodu obecności szwów. Powyższe objawy jednak nie powinny się utrzymywać dłużej jak kilka dni.Należy stosować się do zaleceń wydanych przez lekarza. W każdej przedłużającej  się sytuacji – ogólnego osłabienia, sączeniu krwistej czy ropnej treści, bólu gardła, bolesność węzłów chłonnych uczucia pulsowania z okolicy rany, ponownego obrzęku  konieczne jest niezwłoczne pojawienie się na kontroli lekarskiej.

Bardzo rzadkimi powikłaniami po implantacji jest uszkodzenie struktur otaczających implant, przewlekły stan zapalny zatoki szczękowej,  niedoczulica zębów i wargi dolnej na skutek podrażnienia lub uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego przy wszczepianiu implantów, ruchomość implantu i  brak integracji z kością.

Ile trwa cały proces implantologiczny? Na czym polega proces implantologiczny?

Cały proces implantologiczny w zależności od ilości etapów przygotowawczych oraz  rozległości zabiegów trwa od ok. 3-4 do 12-18 miesięcy.

Składają się na niego dwa podstawowe etapy 1. chirurgiczny , 2. protetyczny

Kwalifikacja do zabiegów implantacji  poprzedzona jest konsultacją i badaniami lekarskimi oraz dodatkowymi badaniami diagnostycznymi w tym m.in. CBCT, wykonaniem szablonów implantologicznych i innych.

Etapy leczenia chirurgicznego:

1 – zabieg wszczepiania implantu; trwa średnio od ok. 20 min do 1,5 godziny w zależności od ilości wprowadzanych implantów oraz innych dodatkowych procedur np.  ekstrakcji zębów, regeneracji kości. Założone są szwy, które standardowo zdejmowane sa po ok 10-14 dniach. Osteointegracja czyli wgajanie się implantu z otaczającą kością trwa średnio dla implantów w żuchwie 2-3 miesiące, dla implantów w szczęce 3- 4. Zabiegi regeneracyjne wydłużają czas wgajania implantów. W czasie osteointegracji Pacjent użytkuje uzupełnienie tymczasowe.

2–  etap, odsłonięcie implantów umieszczenie  śrub gojących na okres ok. 2-3 tygodni w celu wygojenia dziąsła. Kreowanie profilu wyłaniana implantu do przyszłej korony odbywa się za pomocą łącznika tymczasowego i korony tymczasowej na implancie i może trwać od 6 tyg do 12 tyg. Etap ten jest także czasem re-modelingu tkanki kostnej przy implancie na skutek obciążenia.

Część protetyczna:

na implantach mogą być wykonane pojedyncze korony, mosty bądź protezy. Czas wykonania uzupełnienia protetycznego  jest rożny od ok 2-6 tygodni oraz wymaga średnio 2-4 wizyt.