Zuzanna Rynkiewicz

Higienistka Stomatologiczna

Higienistka  stomatologiczna

  • Absolwentka Szkoły Policealnej nr.1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – kierunek Higienistka stomatologiczna
  • Pracuje na stanowisku higienistki stomatologicznej
  • Ambitna, dążąca do ciągłego samokształcenia
  • Uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach poszerzających wiedzę i umiejętności
  • Bezkonfliktowa
  • Opanowana
  • Osoba, na której można polegać
  • Uwielbia filmy i powieści kryminalne