Dr n. med Wojciech Gromkowski

Anestezjologia

Od ponad 30 lat jestem lekarzem anestezjologiem.

Uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 1997 roku posiadam indywidualną praktykę lekarską i zajmuję się znieczulaniem do ambulatoryjnych zabiegów  stomatologicznych, okulistycznych i gastrologicznych. Znieczulanie jest główną treścią mojej aktywności. Szkolenia i doskonalenie niezbędne do właściwego wykonywania pracy są jej uzupełnieniem. Ale praca- jakkolwiek  pasjonująca- nie może być jedyną treścią życia człowieka. W moim przypadku odskocznią jest zainteresowanie historią, uprawianie turystyki a od kilku lat biegi średnio i długodystansowe. Aktywność fizyczna pozwala na pozbycie się stresu o który w mojej pracy nietrudno. Biegam w terenie, poza miastem, relaks jest głównym celem to wyniki 2.11,16 na 4 PKO Maratonie Białostockim nie przynoszą też wstydu. Ukończyłem też pierwszy maraton we Włoszech.