Medix. Gabinet stomatologiczny
Adres: Stefana Ć»eromskiego 1a/U1, 15-001 BiaƂystok
Telefon: 85 661 11 65