Zapraszamy lekarzy stomatologów na wykłady i warsztaty: Leczenie implantologiczne pacjentów periodontologicznych.

Tematy wykładów:

 • Współczesne spojrzenie na etiologię i patogenezę chorób przyzębia.
 • Badanie zewnątrzustne i wewnątrzustne pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem parametrów periodontologicznych i radiologicznych.
 • Planowanie leczenia interdyscyplinarnego przez pryzmat pacjenta z problemami periodontologicznymi.
 • Biologia zębów i implantów – czynniki warunkujące zdrowie, chorobę, leczenie.
 • Leczenie periodontologiczne krok po kroku; postępowanie niechirurgiczne, resekcyjne i regeneracyjne.
 • Planowanie estetyki różowej- aspekt periodontologiczny i implanto-protetyczny.
 • Planowanie uzupełnień protetycznych bez użycia implantów zębowych i wspartych na implantach- aspekt chirurgiczny i protetyczny.
 • Wpływ historii zapalenia przyzębia na sukces implantologiczny.
 • Czynniki ryzyka dla peri-implantitis – diagnostyka , leczenie
 • Rola terapii podtrzymującej w długofalowym sukcesie utrzymania naturalnego uzębienia i implantów

Warsztaty:

 • Regeneracja wokół zębów własnych – przegląd różnych technik zarządzania płatem i zachowania brodawki – koncepcje mikrochirurgiczne.
 • Leczenie periimplatitis – niechirurgiczne i chirurgiczne.

Prowadzące:

Dr Anna Skurska i Dr Ewa Duraj łączą swoje kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczycieli uniwersyteckich i lekarzy, by przekazać Ci krytyczną i obiektywną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami przyzębia i leczonych implantologicznie.

Cena: 2500 PLN

Miejsce: Szkolenia organizowane są w małych, kameralnych grupach w jednym z najnowocześniejszych gabinetów w regionie – Medix ul. Żeromskiego 1A lok 1U w Białymstoku.

Termin: 22-23.11.2019

Zapisy i informacje:

e-mail: annaskurska-szkolenia@wp.pl

tel. 0048 661 972 729

Nie zapomnij: Istnieje możliwość dofinansowania kursu. Informacje: Justyna Mazur tel. 0048 531 460 475