Dr n. med Anna Skurska

Periodontologia

W 2005 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 2006 roku jest pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony  Śluzowej  Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących  liczne projekty naukowe  w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu ozonoterapii na stan kliniczny przyzębia oraz stężenia wybranych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w ślinie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. W ramach tej działalności otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku 2012 i 2015.

W zespole Gabinetu Medix zajmuje się głównie leczeniem periodontologicznym. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyła staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie, a także uczestniczyła w kursie organizowanych przez Kois Center w Seattle (USA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej oraz European Federation of Periodontology.

W opinii pacjentów dr n med. Anna Skurska to „godny polecenia lekarz cechujący się profesjonalizmem i fachowością,  posiadający dużą wiedzę i niesamowity dar uspokajania przerażonego pacjenta”, a także „bardzo miła osoba oddana swojej pracy i pacjentom”.

Dr n med. Anna Skurska z zamiłowania jest muzykiem, absolwentką  Wydziału Instrumentalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Białymstoku.