Dr n. med Anna Skurska

Periodontologia

W 2005 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 2006 roku była asystentem, a od 2012 jest adiunktem Zakładu Chorób Przyzębia UMB. Od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta, gdzie prowadzi liczne projekty naukowe.

W 2009 roku obroniła pracę na stopień doktora nauk medycznych, a w 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Uczestniczy w pierwszym Międzynarodowym Programie Mistrzowskim z zakresu Periodontologii prowadzonym przez Prof. Giovanni Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech. Sama prowadzi liczne wykłady i warsztaty o tematyce periodontologicznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.